Poradnia Logopedyczna

Opieka logopedyczna dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami mowy i języka.

Diagnostyka, korekcja oraz instruktaż dla rodziców (opiekunów), zmierzające do ograniczania i likwidowania zaburzeń. Stosujemy szerokie rozumienie pracy logopedycznej polegającej na korygowaniu zaburzeń mowy i języka w połączeniu z oddziaływaniem na pozostałe sfery rozwoju pacjenta, tj. wspomaganiem rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego oraz fizycznego. Logopedzi pracujący w naszej poradni dysponują wiedzą i doświadczeniem w pracy z następującymi zaburzeniami:
 • wadami wymowy (dyslalią)
 • brakiem lub opóźnionym rozwojem mowy czynnej i biernej
 • niepłynnością mowy (jąkanie)
 • niedosłuchem
 • upośledzeniem umysłowym
 • autyzmem
 • porażeniem mózgowym
 • afazją
 • dysartrią
 • alalią
 • specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysgrafia) itp.
Umów wizytę

Refundowane przez: