Wielospecjalistyczne Centrum Chirurgii Ambulatoryjnej Kontakt: 0048 502 660 680, [email protected]
 
Wersja Polska English Version
Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie Udostępnianie dokumentacji medycznej
 
Przygotowanie do badania USG jamy brzusznej Gdzie szukać pomocy medycznej w nocy i w święta

Opłaty


Wysokość odpłatności określa art. 28 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Maksymalna wysokość opłat za:

  • jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;
  • jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;
  • sporządzenie wyciągu, odpisu dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Zgodnie z przywołanymi przepisami maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej wynoszą:

  • jedna strona wyciągu lub odpisu – 6,93 zł
  • jedna strona kopii – 0,69 zł
  • wyciąg, odpis lub kopia na nośniku elektronicznym – 6,93 zł

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.

© 2020 NZOZ "Finezja"