Wielospecjalistyczne Centrum Chirurgii Ambulatoryjnej Kontakt: 0048 502 660 680, [email protected]
 
Wersja Polska English Version
Poradnia Otorynolaryngologiczna Poradnia Chirurgii Ogólnej Poradnia Onkologiczna Poradnia Logopedyczna

Poradnia Logopedyczna

Opieka logopedyczna dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami mowy i języka. Diagnostyka, korekcja oraz instruktaż dla rodziców (opiekunów),  zmierzające do ograniczania i likwidowania zaburzeń.

Stosujemy szerokie rozumienie pracy logopedycznej polegającej na korygowaniu zaburzeń mowy i języka w połączeniu z oddziaływaniem na pozostałe sfery rozwoju pacjenta, tj. wspomaganiem rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego oraz fizycznego.
Logopedzi pracujący w naszej poradni dysponują wiedzą i doświadczeniem w pracy z następującymi zaburzeniami:


•    wadami wymowy (dyslalią);
•    brakiem lub opóźnionym rozwojem mowy czynnej i biernej;
•    niepłynnością mowy (jąkanie);
•    niedosłuchem;
•    upośledzeniem umysłowym;
•    autyzmem;
•    porażeniem mózgowym;
•    afazją;
•    dysartrią;
•    alalią;
•    specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysgrafia):

itp.


Refundowane przez:

© 2020 NZOZ "Finezja"